Maak bezwaar tegen een te hoge WOZ waarde!

 • Ook in 2014 ontvangt u wederom een beschikking van de gemeente met daarin de nieuwe WOZ waarde van uw woning. Deze WOZ waarde ligt ten grondslag van de onroerende zaak belasting (ozb), waterschapslasten en het eigenwoningforfait (via de inkomstenbelasting). U kunt bezwaar aantekenen als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde. Dit bezwaar dient goed te worden gemotiveerd. Een toegekend bezwaar bespaart u veel geld. Niet alleen dit jaar, maar ook de volgende jaren. Erg belangrijk voor u, want hoe hoger de WOZ-waarde, des te meer belasting u moet betalen. Een te hoge WOZ waarde werkt nog vele jaren door in opvolgende taxaties en heffingen. lees verder >>

 • woz bezwaar maken

 

 • Kosteloos… voor u!

   

  Bent u van mening dat uw WOZ waarde te hoog is vastgesteld, dan kunt u bezwaar maken tegen deze waarde. WOZ bureau stelt hiervoor een professioneel en gemotiveerd bezwaarschrift op. Dit bezwaarschrift wordt eventueel mede onderbouwd door een gemotiveerd taxatierapport, opgesteld door een Register Taxateur. Gedurende het gehele bezwaarproces verlenen wij u volledige juridische bijstand. Omdat onze kosten worden vergoed door de gemeente, zijn er voor u géén kosten van toepassing.

  lees verder>>

 • woz bezwaar door woz bureau
 • Wie zijn wij

   

  WOZ bureau is gespecialiseerd in beroeps- en bezwaarprocedures inzake de wet WOZ. Wij beschikken over een uitgebreide expertise met betrekking tot het voeren van deze procedures. WOZ bureau is tevens op regionaal niveau actief met (eigen) register taxateurs. Ons team bestaat uit:

  woz juristen
  woz bezwaar locale register taxateurs
  woz bezwaar bouwkundigen

  lees verder>>

 • woz bezwaar door woz bureau